WYDANIE ONLINE

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący pracodawcami i zleceniodawcami muszą rozliczyć podatek PIT od dokonywanych przez siebie świadczeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. Wykorzystają w tym celu nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych. Oto praktyczna instrukcja, jak o zrobić, aby nie narazić się na wysokie kary ze strony fiskusa.

czytaj więcej »

W związku z wprowadzeniem małego ZUS plus zmodyfikowane zostaną druki ZUS DRA cz. II i RCA cz. II. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Indywidualny rachunek podatkowy, zwany mikrorachunkiem, dotyczy PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie można już wpłacać podatku na dotychczasowe rachunki.

czytaj więcej »

W stosunku do poprzednio obowiązującej wyższa będzie kwota przychodu uprawniająca do skorzystania z małego ZUS. Od 1 stycznia 2020 r. prawo takie przysługuje bowiem osobom, których roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120.000 zł.

czytaj więcej »

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej od nowego roku wzrastają obciążenia składkowe uzależnione od wysokości tej kwoty. Sprawdź ich wysokość.

czytaj więcej »

wiper-pixel