WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje oświadczenie pracownika do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na formularzu w wersji PIT-2(6). Nowy wzór stosuje się do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, „postawienie do dyspozycji” oznacza moment, w którym środki „schodzą” z konta bankowego pracodawcy. Nie jest to dzień otrzymania środków na konto bankowe pracownika. Sam moment naliczania wynagrodzenia w tym przypadku nie jest momentem właściwym do zastosowania zwolnienia, istotny natomiast jest dzień „postawienia do dyspozycji” wynagrodzenia dla pracownika oraz moment ukończenia 26. roku życia. Interpretacja dyrektora KIS z 4 listopada 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.410.2019.2.MD)

czytaj więcej »

Sprawdź, czy jeśli pracownik posiada dochody tylko z umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem musi zakładać mikrorachunek. A co z emerytami, którzy stosują np. ulgę na leki w rozliczeniu rocznym?

czytaj więcej »

Wprowadzona rozporządzeniem z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych (Dz.U. z 2019 poz. 2397) najnowsza wersja PIT-11(25) znacząco różni się od dotychczas obowiązujących. Jednym z powodów jest konieczność rozliczenia podatku zerowego.

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia corocznego przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego, które przetwarza na potrzeby działalności socjalnej. Takie odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zapytanie redakcji publikacji „Dokumentacja kadrowa”.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone przez pracodawcę do ZUS, w części, która powinna być potrącona z wynagrodzenia pracowników, a nie została zwrócona przez pracowników i byłych pracowników spółki, są przychodem dla tych osób, który spółka powinna wykazać w informacji PIT-11 za rok, w którym ww. składki zostały zapłacone przez spółkę do ZUS. Sprawdź 6 najnowszych wyroków sądów w tej sprawie.

czytaj więcej »

ZUS zachęca przedsiębiorców spełniających warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza – MDG) do skorzystania z kalkulatora eSkladka.pl.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy z wynagrodzeniem stałym brutto 3.800 zł i wysługą lat 722 zł nabył 18 listopada 2019 r. prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 3.391,50 zł nagroda za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest objęte zajęciem komorniczym niealimentacyjnym. Na dzień wypłaty, tj. 18 listopada, sporządzono listę płac, według której pracownikowi wypłacono kwotę netto 1.407,25 zł. 3391,50 brutto 577 zł podatek do urzędu skarbowego 1407,25 zł potrącenie dla komornika W dniu 27 listopada wypłacono wynagrodzenie stałe wraz z dodatkiem specjalnym w kwocie 1.000 zł, który został przyznany pracownik w związku z dodatkowymi obowiązkami. Ogółem suma składników brutto wyniosła 5.522 zł (3.800 zł + 722 zł + 1.000 zł). Po dokonaniu potrąceń składek i podatku oraz zajęcia komorniczego wypłacono pracownikowi netto: 1.922,65 zł. Czy w podstawie nagrody jubileuszowej należy przyjąć też dodatek specjalny przyznany 20 listopada czyli po wypłacie nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy poprawne jest zawarcie umowy z dniem np. 1 grudnia 2019 r. Umowa o pracę jest oznaczona datą od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. z rozpoczęciem pracy przez pracownika od 1 grudnia 2019? Spotykam się z różnymi zdaniami w tej sprawie. Jedni twierdzą, iż data zawarcia umowy powinna być inna niż data rozpoczęcia trwania umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 10 grudnia 2019 r. wypłaciłam wynagrodzenie za listopad 2019 r., potrąciłam składkę PPK pracownika i naliczyłam składkę PPK pracodawcy. Wartość tych składek przekażę od instytucji finansowej do 10 stycznia 2020 r. W której deklaracji powinnam wykazać składkę PPK pracodawcy w Płatniku?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 31 grudnia 2019 r. pracownikowi wygasa umowa o pracę, należy mu się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. W jakim terminie pracodawca jest zobowiązany go wypłacić – 31.12.2019 r. w dniu wygaśnięcia umowy czy już po rozwiązaniu stosunku pracy – 2 stycznia 2020 r.? 

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik nie jest listonoszem, leśnikiem lub pracownikiem socjalnym, zwrot używania przez niego prywatnego samochodu do jazd lokalnych jest przychodem ze stosunku pracy. Fiskus potwierdził to po raz kolejny. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.493.2019.1.MS)

czytaj więcej »

Sprawdź, jak postąpić w sytuacji, gdy pracodawca objął pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie, ale składkę finansował tylko w części, a pozostałą część z własnych środków opłacał pracownik.

czytaj więcej »

Wersja PIT-11(25) znacząco różni się od dotychczas obowiązujących, a jedną z kluczowych zmian jest ujęcie wszystkich zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym także zasiłków wypłaconych przez pracodawców w pozycji „Inne źródła” (część E, pkt 8, poz. 64).

czytaj więcej »

wiper-pixel