WYDANIE ONLINE

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikom sfery budżetowej po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy rozumianych jako 180 dni. Licząc ten okres, trzeba przyjąć, że miesiąc jest równy 30 dniom. Przepisy nie uzależniają prawa do trzynastki od zajmowanego stanowiska, wymiaru etatu oraz źródła finansowania wpłat.

czytaj więcej »

Informacja PIT-11 to jeden z najważniejszych formularzy podatkowych sporządzanych przez płatnika. W trakcie wypełniania obowiązków płatnika pracodawcy i zleceniobiorcy napotykają często zdarzenia, które skutkują zmianą wysokości przychodów, co rzutuje też na wysokość na podatek, a wypełniając PIT-11 popełniają wiele pomyłek. Część z tych zdarzeń skutkuje koniecznością skorygowania złożonej wcześniej informacji PIT-11.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. średniej wielkości pracodawcy powinni rozpocząć wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych. Obowiązek dotyczy firm, które w połowie 2019 r. zatrudniały od 50 do 249 osób zatrudnionych.

czytaj więcej »

Zaliczki, pieniężne i rzeczowe, przekazane zleceniobiorcy na poczet zwiększonych kosztów pobytu i wykonania umowy, nie są przysporzeniem w jego majątku. W konsekwencji nie są przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2020 r. (sygn. 0112-KDIL 2-1.4011.25.2019.1.TR )

czytaj więcej »

Podniesienie stawki minimalnego wynagrodzenia od 2020 roku oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty. W 2020 roku wynagrodzenie minimalne znacznie wzrosło i obecnie jest ustalone na poziomie 2.600 zł. Sprawdź, w jaki sposób zmiana płacy minimalnej wpłynęła na sytuację uczestników PPK.

czytaj więcej »

Od 15 lutego 2020 r. ma obowiązywać ustawa 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 115). Nowelizacja wyklucza osoby prowadzące działalność gospodarczą z usługi wstępnego rozliczenia PIT za 2019 r. Sprawdź dlaczego.

czytaj więcej »

W razie pozostawania przez jednego pracownika w dwóch równoległych stosunkach zatrudnienia pracownikowi – w następstwie przejścia na emeryturę – należy się odprawa emerytalna od każdego pracodawcy z osobna. Na każdym z pracodawców ciąży bowiem indywidualne zobowiązanie względem pracownika do wypłaty odprawy. Wyrok z 10 kwietnia 2019 r. (sygn. akt III PK 43/18).

czytaj więcej »

To pracodawca musi dokonać oceny złożonych przez pracownika dokumentów udowadniających konkretne okresy zaliczane do stażu pracy. Jeśli podmiot zatrudniający uzna je za niewystarczające lub np. niewiarygodne, wówczas może odmówić uwzględnienia wnioskowanego okresu w stażu pracy. W takiej sytuacji pracownik ma prawo dochodzić ich uwzględnienia przed sądem pracy. Sprawdź odpowiedzi

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W lutym (oprócz wynagrodzenia za pracę) pracownikowi będzie wypłacana trzynasta pensja za 2019 rok w kwocie 3.216,56 netto. Wynagrodzenie objęte jest zajęciem komorniczym z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 700,00 zł miesięcznie i zajęciem komorniczym z innego tytułu. Czy z trzynastki powinna być potrącona kwota 700,00 zł + zajęcie niealimentacyjne do wysokości 3/5, czy cała trzynasta pensja podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych?

czytaj więcej »

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomniał w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej o obowiązkach niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. 

czytaj więcej »

wiper-pixel