WYDANIE ONLINE

W razie gdy do podstawy wynagrodzenia za urlop wchodzą składniki kalkulowane z płacy minimalnej obowiązującej w poprzednim roku (np. dodatki nocne lub za pracę ponadnormatywną), wówczas po podniesieniu minimum płacowego trzeba przeliczyć podstawę urlopową. Nawet jeśli różnice z przeliczeń będą nieznaczące, nie wolno ich zaniechiwać, gdyż byłoby to działaniem na niekorzyść pracowników. Sprawdź, jak liczyć inne świadczenia po zmianie wynagrodzenia minimalnego w 2020 r.

czytaj więcej »

Pojęcia premii i nagrody nie są tożsame, gdyż reguły ich naliczania i konsekwencje jakie niesie za sobą ich przyznanie są zgoła odmienne. Pracodawca wypłacając te gratyfikacje powinien być świadomy istniejących między nimi różnic, np. w kontekście metod ustalania ich wysokości i ujmowania w innych należnościach przysługujących z tytułu stosunku pracy (m.in. w podstawie świadczeń chorobowych, ekwiwalentu lub wynagrodzenia urlopowego).

czytaj więcej »

Płatne urlopy stanowiące przywilej dla pracownika gwarantowany regulacjami kp to przede wszystkim urlop wypoczynkowy i okolicznościowy (udzielany np. w związku ze ślubem czy śmiercią bliskiego członka rodziny). Wyliczanie wynagrodzenia należnego za te urlopy musi odbywać się zgodnie z zasadami zapisanymi przede wszystkim w rozporządzeniu urlopowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel