WYDANIE ONLINE

Wśród pracodawców nie raz pojawiają się wątpliwości co do tego, przez jaki okres czasu należy przechowywać akta osobowe pracownika, którego umowa o pracę została aneksowana po wejściu w życie nowych przepisów w sprawie dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, jakie stanowisko zajął w tej kwestii resort pracy.

czytaj więcej »

Które dokumenty osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia musimy przechowywać przez 10 lat, a dla których obowiązuje 50-letni okres archiwizacji i od kiedy liczymy te terminy?

czytaj więcej »

Pracownik ma 14 dni na żądanie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę i na wystąpienie z powództwem do sądu o jego sprostowanie (gdyby pracodawca odmówił). Prostując świadectwo pracy w wyniku wniosku pracownika lub na podstawie wyroku sądu pracy – musimy zniszczyć starą wersję świadectwa i umieścić nową. A co robić w przypadku, gdy błędy wyjdą później?

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia corocznego przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego, które przetwarza na potrzeby działalności socjalnej. Takie odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zapytanie redakcji publikacji „Dokumentacja kadrowa”.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie na początku 2019 roku, dało nam czas do końca tego roku na dostosowanie warunków, w jakich przechowujemy taką dokumentację, do nowych zasad wskazanych w § 8 tego rozporządzenia. Co to oznacza? Sprawdź wyjaśnienia resortu pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel