WYDANIE ONLINE

Składki na ubezpieczenie wypadkowe od wypłat zrealizowanych po 31 marca 2020 r. muszą być liczone z zastosowaniem stopy procentowej obowiązującej danego płatnika w roku składkowym zaczynającym się 1 kwietnia 2020 r. Część płatników informację o dotyczącej ich stopie składek wypadkowych otrzyma z ZUS, pozostali będą musieli ustalić ją we własnym zakresie. Przy czym niektórzy będą mogli przyjąć stawkę z ubiegłego roku składkowego.

czytaj więcej »

Do Sejmu trafił projekt ustawy, która uzupełnia rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej. Nowy pakiet rozwiązań przewiduje m.in. rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek i ponowne wypłaty świadczenia postojowego. Sprawdź, co dodatkowo ulegnie zmianom.

czytaj więcej »

Na mocy tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym, w tym zapomóg. Sprawdź, ich wysokość.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma chce skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP. Czy można obniżyć porozumieniem ze związkami zawodowymi o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia wymiar czasu, np do 1/8 i minimalnego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Świadczenie postojowe jest jednym z instrumentów mających służyć złagodzeniu negatywnych następstw ekonomicznych pandemii koronawirusa. Sprawdź, jak złożyć wniosek.

czytaj więcej »

Pracownik po powrocie z urlopu, który spędzał za granicą, zostaje poddany 14-dniowej kwarantannie. Sprawdź, czy jeśli jest to technicznie możliwe, pracodawca może zlecić mu wykonywanie pracy w domu czy też musi zapłacić mu wynagrodzenie takie jak za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

czytaj więcej »

Od kilku tygodni sądy w tym sądy pracy praktycznie zawiesiły swoją działalność. Równocześnie weszło w życie bardzo wiele przepisów uchwalonych w związku z Covid-19. Sprawdźmy zatem, które z nich dotyczą postępowań sądowych, które już toczą się przed sądami pracy lub mogą zostać przed nimi zainicjowane.

czytaj więcej »

wiper-pixel