WYDANIE ONLINE

Na mocy art. 31zo ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawy antykryzysowej), wprowadzono dla spełniających określone warunki płatników / przedsiębiorców możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. składek zusowskich. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu). ZUS wystąpi do USC o odpis właściwego aktu stanu cywilnego, jeśli odpis ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku pogrzebowego. Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po 1 stycznia 2020 r. po zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dodatek stażowy wypłacany obok wynagrodzenia/zasiłku chorobowego ma wpływ na wysokość minimalnej podstawy wymiaru zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał zasiłek opiekuńczy na nowo urodzone dziecko i rozpoczął jego pobieranie. Jednak potem firma rozpoczęła przestój w związku z epidemią. Zdaniem ZUS w czasie przestoju nie przysługuje zasiłek. Czy to prawda? A jeśli tak, to co z innymi zasiłkami np. gdy ktoś jest na chorobowym lub macierzyńskim. Czy też za czas przestoju nie przysługuje zasiłek tylko płaci się wynagrodzenie przestojowe. I nawet jeśli byłoby to tylko kilka dni przestoju w miesiącu, czy one też przerywają zasiłek np. chorobowy czy macierzyński?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma będzie ubiegała się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Czy do wniosku o dofinansowania z tarczy antykryzysowej należy wpisać osoby na zasiłkach rodzicielskich macierzyńskich, chorobowych czy też należy je wyłączyć w związku z tym że przy rozliczeniu ZUS DRA zasiłki się odejmuje od kwoty wpłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Przekazujemy czterech pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy innej firmie. Nasza spółka nadal funkcjonuje i zatrudnia pozostałych pracowników, tym samym wystawimy PIT-11 i PIT-4R za pozostałych pracowników. Natomiast firma przejmująca w trakcie roku podatkowego pracowników, ma obowiązek po zakończeniu tego roku złożenia deklaracji PIT-4R oraz sporządzenia informacji PIT-11, w których powinien ująć dane obejmujące okres zarówno sprzed, jak i po przejęciu pracowników. W związku z tym nasza spółka nie wystawia PIT-11 za czterech przekazanych innej firmie pracowników, tym samym nie wykazuje w swoim PIT-4R przychodów i zaliczek za czterech przekazanych pracowników. Natomiast zaliczki miesięczne przekazaliśmy do urzędu skarbowego za tych czterech przekazanych pracowników. Czy w tej sytuacji w PIT-4R powinniśmy wyjaśnić różnice pomiędzy wpłatą miesięcznych zaliczek a danymi wykazanymi w wystawionej deklaracji PIT-4R?

czytaj więcej »

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można zapoznać się z nowymi objaśnieniami na temat stosowania tzw. ulgi dla młodych (zerowego PIT). Sprawdź stanowisko resortu finansów i zastosuj podane przykłady w codziennej pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel