WYDANIE ONLINE

Pandemia COVID-19 trwa, dlatego wiele organizacji funkcjonuje w trybie pracy zdalnej. Niesie to za sobą skutki w zakresie przetwarzania danych osobowych, które w większym zakresie niż dotychczas przetwarzane są w systemach IT. Jak zorganizować pracę zdalną z poszanowaniem RODO? Pomogą Ci w tym wskazówki naszych ekspertów.

czytaj więcej »

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

czytaj więcej »

Świadczenie postojowe wynosi 2.080 zł albo 1.300 zł. Można z niego skorzystać do trzech razy. Są już dostępne wnioski, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny.

czytaj więcej »

Dzięki jednorazowej pożyczce przedsiębiorcy mogą pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. O pożyczkę ubiegać się mogą również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

czytaj więcej »

Do 31 maja pracodawcy posiadający zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą przekazać na osobny rachunek pierwsze środki z tytułu naliczonych odpisów. Żadna z tarcz antykryzysowych nie przewiduje przesunięcia tego terminu, na wypadek gdyby przez COVID-19 firmy miały trudności z uzbieraniem pieniędzy.

czytaj więcej »

Prawo do zwolnienia ze składek ZUS to jedną z form pomocy państwa z związku z epidemią jest prawo do zwolnienia ze składek ZUS. Jednak ze zwolnienia nie może skorzystać każdy przedsiębiorca. Do tej pory wykluczeni byli przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start. Tarcza 3.0 ma to zmienić.

czytaj więcej »

Na swojej stronie internetowej ZUS podał schematy postępowania, jak skorzystać z tarczy antykryzysowej i innych rozwiązań oferowanych przez ZUS. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Dzięki uldze płatnik ma możliwość zapłacenia raty bądź należności odroczone w późniejszym terminie, bez przeliczenia odsetek za zwłokę, a jedynie opłaty prolongacyjnej.

czytaj więcej »

Przestój ekonomiczny może dotyczyć wszystkich kategorii zatrudnionych, nie tylko pracowników w ścisłym znaczeniu, ale też zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. Sprawdź także, czy można powierzyć inną pracę w czasie przestoju ekonomicznego i czy można objąć przestojem ekonomicznym tylko część załogi.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób rozliczyć zaliczkę na podatek od wynagrodzenia, jeżeli w trakcie miesiąca przekroczono kwotę limitu 85.528 zł i pracodawca będzie potrącał w jednym miesiącu zaliczkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w lutym 2020 r. otrzymał dodatkowe wynagrodzenie roczne  za 2019r. w kwocie: 3.083,73 brutto. W miesiącu kwietniu 2020 r. zachorował. Do podstawy zasiłku chorobowego musimy włączyć 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego  3.083,73 - 422,78 ( 13,71%) = 2.660,95. Jednak pracownik w 2019r. miał zmianę etatu - od 01.01.2019r. do 30.04.2019r. pracował na 3/4 etatu, a od 01.05.2019r. do nadal na 1/2 etatu. Dodatkowo "13" była pomniejszona o dni choroby: 25.09.2019r. - 30.09.2019r. (6 dni) i od 01.10.2019r. - 10.10.2019r.(10dni). Jaką kwotę trzynastki przyjąć do podstawy chorobowej w związku ze zmianą etatu? Jak ją przeliczyć? Jak dokonać uzupełnienia trzynastki o dni choroby? W momencie choroby pracownik pracował już na 1/2 etatu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy uwzględnienia dodatkowych składników wynagrodzenia, tj. prowizji za wyniki sprzedaży pracownika czy premii uzależnionej od wyników pracy pracownika. Czy składniki, które w okresie epidemii zostały zawieszone, powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku przy naliczeniu wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego (wypłacanego już przed wybuchem epidemii)? Czy należy przeliczyć na nowo podstawę wymiaru zasiłku dla osób przebywających na zasiłku macierzyńskim, którzy mieli uwzględnioną prowizję w podstawie wymiaru?

czytaj więcej »

Pracownicze plany kapitałowe  to rozwiązanie polegające na dobrowolnym i systematycznym odkładaniu środków, które mają być wykorzystane po uzyskaniu przez pracownika sześćdziesiątego roku życia. Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Wiąże się z tym przetwarzanie danych osobowych pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel