WYDANIE ONLINE

W myśl nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej, pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika lub objąć go przestojem ekonomicznym, w razie wystąpienia zwiększonego obciążenia funduszu wynagrodzeń. W jaki sposób ustalać zwiększone obciążenie i jak zastosowane rozwiązanie wpływa na rozliczenie wynagrodzenia pracownika?

czytaj więcej »

Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, aby uzyskać świadczenie postojowe w związku z epidemią COVID-19, do tej pory musiały korzystać z pośrednictwa podmiotów, które je zatrudniały. Począwszy od 24 lipca br. wnioski w tej sprawie wolno im składać samodzielnie. Na zmianie przepisów skorzystają zleceniobiorcy, którym zatrudniający odmówili złożenia wniosków do ZUS.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca zamierza zatrudnić cudzoziemca, wówczas jest uprawniony do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo przebywania na terytorium Polski. Żądanie takie będzie zgodne z RODO.

czytaj więcej »

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.

czytaj więcej »

Rozporządzenie ministra finansów z 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1314) wprowadziło nowy wzór zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

czytaj więcej »

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wyjaśnił w komunikacie, na jakich zasadach rodzice mogą ubiegać się po 26 lipca br. o zasiłek opiekuńczy w związku z nieoczekiwanym zamknięciem  żłobka, klubu dziecięcego, czy przedszkola.

czytaj więcej »

Sejm przyjął nowelizację przepisów, która zakłada wydłużenie okresu zastosowania pracy zdalnej.

czytaj więcej »

Czy w przypadku pobierania dofinansowania do wynagrodzeń na podstawie art. 15gg tzw. ustawy COVID (wprowadzonego tarczą 4.0) i zwolnienia w czasie pobierania dopłat jednego z pracowników, na którego również pracodawca pobierał dopłaty – pracodawca musi zwrócić dofinansowanie pobrane tylko na tego jednego pracownika, czy na wszystkich pracowników, na których pobrał dofinansowanie w ramach wspomnianego art. 15gg? A jeśli w tym przypadku grozi utrata dofinansowania na wszystkie osoby, to czy wyjściem jest wcześniejsza rezygnacja z dopłat na osobę, którą pracodawca zamierza zwolnić – i dopiero po tej rezygnacji – rozwiązanie umowy z pracownikiem?

czytaj więcej »

Osoby, które otrzymają specjalny bon turystyczny, nie zapłacą od jego wartości podatku dochodowego. Tak wynika z nowych regulacji, które 18 lipca br. zostały wprowadzone do ustawy o PIT. 

czytaj więcej »

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostały udostępnione funkcje dla przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny.

czytaj więcej »

Umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia na korzyść pracownika nie rodzi po jego stronie uprawnienia do żądania od pracodawcy zapłaty odszkodowania z tytułu wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy w wysokości przekraczającej kwotę wynagrodzenia za 3-miesięczny (ustawowy) okres wypowiedzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony wyraźnie dopuściły możliwość realizacji przez pracownika takiego uprawnienia. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2019 r. (sygn. akt III PK 150/18).

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przejściem pracownika w miesiącu lipcu na emeryturę będzie wypłacana odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stałej wysokości 3.000,00 zł + dodatek za wysługę lat 20%, tj. 600,00 zł. Wypłacana jest również premia kwartalna w różnych wysokościach, oraz wypłacany był dodatek specjalny za zwiększenie obowiązków służbowych w okresie od lutego do maja 2020 r. Czy premia i dodatek specjalny powinny być uwzględnione w podstawie nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej oraz w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma prowadzi działalność związaną z branżą meblową. Czasami wykonuje elementy które trzeba zainstalować u kontrahenta. Czy na podstawie art. 77 (5) pracodawca może oddelegować do tych prac pracowników produkcyjnych w swojej firmie? Czy pracownicy mogą odmówić wykonania takiego polecenia? Nadmieniam, że nie są to osoby które były by objęte ochroną ze względu np. na ciążę czy dziecko do 4. roku życia. Pracodawca wypłaca pracownikom wszystkie świadczenia oraz dodatkową premię. Czy w przypadku nieuzasadnionej odmowy wyjazdu pracodawca może zwolnić pracownika na podstawie art. 55 kk?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie pracy mamy zapis, że pracownikowi, który przepracował w naszej jednostce 15 lat – w każdym następnym roku pracy – przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze dwóch dni. W związku z tym wymiar urlopu wypoczynkowego długoletniego pracownika to 28 dni w roku. Jeden z pracowników ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, przysługuje mu 10 dni dodatkowego urlopu w roku. Czy należy mu jeszcze dodać dwa dni z tytułu przepracowania 15 lat w naszej jednostce? Czy wtedy wymiar urlopu w każdym następnym roku będzie wynosił 28 dni +10 dni dodatkowego urlopu, czy 26 dni + 10 dni dodatkowego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy już wykonywać badania okresowe czy nadal obowiązuje ich zawieszenie? Czy jeżeli pracodawca zechce kierować pracowników na badania w okresie zawieszenia, nie narazi się na problemy, gdyby pracownik zaraził się COVID-19?

czytaj więcej »

Instytucje kultury mogą od 26 czerwca br. korzystać z dofinansowań wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnionych, przewidzianych przez tzw. tarczę antykryzysową. Muszą jednak spełnić warunki ustawowe, analogiczne dla przedsiębiorców.

czytaj więcej »

wiper-pixel