WYDANIE ONLINE

Pracodawcy na mocy tarczy antykryzysowych mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez 3 miesiące, zawieszenia działalności, preferencyjnych kredytów itp. Ci, którzy utracili przychód w związku z pandemią i koniecznością likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej, mogli wystąpić o świadczenie postojowe, a pracownicy, którzy utracili pracę, o dodatek solidarnościowy. Te i inne rozwiązania wpływają na prawo do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość i podstawę wymiaru.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca przekazuje nieodpłatnie pracownikom środki ochrony zdrowia pomagające w zapobieganiu zarażeniu COVID-19 (kremy do rąk, mydło do rąk i inne środki dezynfekcyjne), pracownik nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy. Sprawdź dlaczego.

czytaj więcej »

Wrzesień to czas, w którym wielu studentów broni swoje prace dyplomowe. Podmioty, które zatrudniają studentów na umowę zlecenia powinny pamiętać, że po utracie statusu studenta przez te osoby, będą one mogły zacząć oszczędzać w PPK. W jakim terminie powinno nastąpić zgłoszenie tych osób?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinien być wyliczony przychód od składek finansowanych przez pracodawcę w przypadku umowy o dzieło z 50% kup zawartej z własnym pracownikiem? Umowa ta będzie podlegała pod PPK, ponieważ, jest zawarta z własnym pracownikiem, a to skutkuje jej pełnym oskładkowaniem i tym samym podleganiem pod PPK. Czy od takiego przychodu należy naliczyć 50% koszty uzyskania? Czy na PIT-11 wykazać w pozycji przeznaczonej dla umów o dzieło z prawami autorskimi?.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy firma (sanatorium uzdrowiskowe), w której zakupiliśmy turnus wczasowy dla naszego pracownika w sierpniu 2020 r., powinna zwrócić nam całość zaliczki z tytułu rezerwacji, ponieważ pracownik ze względu na stan epidemii zrezygnował z pobytu sanatoryjnego. Wpłaty zaliczki dokonaliśmy w lutym 2020 r. W związku z rezygnacją wystąpiliśmy o zwrot wpłaconej zaliczki. Otrzymaliśmy zwrot, jednak nie w całości, gdyż uzdrowisko, jak poinformowało w piśmie, zatrzymało część kwoty jako koszty manipulacyjne, wyjaśniając jednocześnie, że jest to zgodne z obowiązującymi, wewnętrznymi warunkami korzystania z usług w ośrodku wczasowym. Proszę o wyjaśnienie, czy firma postąpiła właściwie, zwracając nam niepełną kwotę przedpłaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o pomoc w sprawie listy płac pracownika niepełnoetatowca. Wynagrodzenie brutto na umowę o pracę wynosi 212,06. Brak PIT-2, koszty podstawowe. Wyliczyłam wynagrodzenie netto: 182,98 zł. Czy wynagrodzenie netto jest poprawnie wyliczone? Czy składka zdrowotna w wysokości 16,47 zł jest obniżona do wysokości zaliczki 0,00 zł? Czy koszty muszę uwzględnić w całości 250,00 zł do PIT-11, czy może do podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 182,98 zł lub w ogóle nie naliczać w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Wysłanie pracownika do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania wiąże się przede wszystkim z koniecznością zapewnienia zatrudnionemu wynikających z miejscowego prawa i umów zbiorowych m.in. wynagrodzenia wraz ze stawką za godziny nadliczbowe i minimalnych okresów wypoczynku oraz minimalnego wymiaru płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego. Co więcej, obecnie ograniczona jest możliwość stosowania polskiego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub 18 miesięcy oddelegowania, chyba że nasze rodzime przepisy są dla pracownika korzystniejsze.

czytaj więcej »

wiper-pixel