WYDANIE ONLINE

Zmiany w rozliczeniach z ZUS od 1 stycznia 2021 r. – 12 praktycznych przykładów
W 2021 roku płatników składek czeka wiele istotnych zmian dotyczących rozliczeń z ZUS. Kolejna grupa podmiotów zostanie objęta obowiązkiem utworzenia PPK, co będzie wymagać wyboru instytucji prowadzącej taki plan oraz podpisania z nią odpowiednich umów. Płatnicy będą również musieli powiadamiać ZUS o zawarciu niektórych umów o dzieło, mimo ich nieoskładkowania. Z kolei zmiana wynagrodzenia minimalnego wymaga sprawdzenia, czy osoby wyłączone z ubezpieczeń społecznych w 2020 r. nie powinny być nimi objęte od stycznia 2021 r. Z 1 stycznia 2021 r. zmienia się także wiele wskaźników istotnych przy naliczaniu składek ZUS. Warto zwrócić także uwagę na zmiany w świadczeniach chorobowych.

czytaj więcej »

Płatnicy składek ZUS muszą wiedzieć o zmianie kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź szczegóły

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy penalizujące naruszenie obowiązków pracodawcy związanych z egzekucją należności alimentacyjnych. Dotychczasowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawarty w Kodeksie pracy został rozszerzony o nowe wykroczenia. Pracodawca, który naruszy przepisy prawa pracy skutkiem czego uniemożliwi lub utrudni egzekucję alimentacyjną w sposób określony w kodeksie pracy, podlega karze grzywny od 1.500 zł do 45.000 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w wynagrodzeniu za listopad 2020 r. trzymał zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za minione lata oraz za kilka miesięcy roku bieżącego. Otrzymał też od pracodawcy informację o wysokości składki zdrowotnej za cały korygowany okres, którą w rozliczeniu rocznym doliczy do podatku w celu wyrównania niedopłaty podatku. Czy w takiej sytuacji zwrot nadpłaconych składek społecznych i składki zdrowotnej powinien być podstawą opodatkowania w wynagrodzeniu za listopad 2020 r.?

czytaj więcej »

Czy pracodawca może ustalić dla różnych grup pracowników różne godziny rozpoczynania niedzieli i święta oraz porę nocną? Czy pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy przysługuje czas wolny za pracę w nadgodzinach udzielany zamiast dodatku? Czy pracownicy zarządzający są wyłączeni z obowiązku dokumentowania godzin pracy? Jaki dokument, zamiast ewidencji czasu pracy, powinien być dokumentem na podstawie którego zostanie wypłacona rekompensata takiej pracy? Sprawdź aktualne stanowisko resortu pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca może swoją decyzją uchylić odgórny nakaz zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach pracy, w których przebywa więcej niż 1 osoba – wynika z najnowszej wersji rządowego rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem epidemii. Sprawdź, jak interpretować nowe przepisy.

czytaj więcej »

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, obecnie prowadzone są prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie uregulowania w nim pracy zdalnej. Obecnie trwa dialog autonomiczny między partnerami społecznymi. I chociaż nie ma formalnego obowiązku, aby wprowadzić regulamin pracy zdalnej w firmie, może to bardzo usprawnić funkcjonowanie zakładu pracy. Przedstawiamy przykładowy regulamin wraz z komentarzami i załącznikami. Warto skorzystać z gotowego wzoru.

czytaj więcej »

wiper-pixel