WYDANIE ONLINE

Powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych nie wiążą bezpośrednio wszystkich pracodawców. Jeśli reprezentują oni sferę pozabudżetową, mogą (z pewnymi ograniczeniami) wprowadzić w tym zakresie własne regulacje, np. w regulaminie wynagradzania. Dzięki temu można nie tylko ograniczyć koszty delegacji, ale też doprecyzować niektóre kwestie związane z ich rozliczaniem. Natomiast pracodawcy ze sfery budżetowej mogą w przepisach wewnętrznych pewne kwestie wyjaśnić, co ułatwi im znacznie współpracę z pracownikami.

czytaj więcej »

wiper-pixel