WYDANIE ONLINE

Pytanie: Kilka dni temu zmarł pracownik, który przepracował w naszej firmie 8 lat. W jakiej wysokości mamy wypłacić odprawę pośmiertną ojcu tego pracownika – jedynemu członkowi rodziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik zmarł przed podjęciem należnego mu zasiłku. Zasiłek wypłaciliśmy rodzinie. Czy kwota tego zasiłku podlega rozliczeniu w ciężar składek i jak tę wypłatę należy ująć w dokumentach ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Mąż naszej pracownicy wyjechał do pracy do Irlandii, gdzie 6 miesięcy temu, po kilku latach pracy za granicą, zmarł. Pracownica stara się aktualnie o rentę rodzinną dla siebie i dwojga małoletnich dzieci. W którym oddziale ZUS musi złożyć wniosek i czy w ogóle ma takie uprawnienie, skoro sama w ubiegłym miesiącu zawarła kolejny związek małżeński?

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu 2014 roku zmarła nasza pracownica, pozostawiając córkę. Od października br. będzie ona studentką V (ostatniego) roku studiów, a w listopadzie skończy 25 lat. Czy przysługuje jej prawo do renty rodzinnej po zmarłej matce?

czytaj więcej »

Pytanie: Zmarł pracownik, ubezpieczony przez naszą firmę na życie. Rodzinie zmarłego pracownika (żona i dwójka małych dzieci) wypłaciliśmy odprawę pośmiertną w kwocie wyższej niż przewiana w przepisach prawa pracy, choć nie zostało to uregulowane w przepisach wewnętrznych firmy ani w umowie ze zmarłym pracownikiem. Czy odprawa ta jest zwolniona z podatku dochodowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel