WYDANIE ONLINE

Pracodawca musi mieć pewność, że umowy cywilnoprawne są prawidłowo sporządzone i że nie zostaną one uznane za umowę o pracę. Jest to obecnie przedmiot wielu kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Z drugiej strony przynajmniej połowa umów o dzieło nie jest nimi w istocie. Obecnie ZUS skrupulatnie bada dzieła, chociaż do niedawna się nimi nie interesował. Sądy orzekają, że jeżeli umowa nazwana „dziełem” jest w istocie umową na usługi (np. uszycie spódnic), to należy ją oskładkować, Do umów o usługi stosuje się bowiem przepisy o zleceniu.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób obliczyć wysokość podstawy zasiłkowej dla pracownicy, która otrzymuje przychód zarówno ze stosunku pracy, jak i z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia? Pracownica ta zatrudniona jest w naszym zakładzie pracy od 1 września 2010 roku na podstawie umowy o pracę na stanowisku recepcjonistki, a od 1 maja do 31 sierpnia 2014 roku została zawarta z nią umowa zlecenie na wykonywanie archiwizacji dokumentacji finansowej w dziale księgowości. Pracownica czynności związane z umową zlecenie wykonuje poza godzinami pracy w recepcji i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie wypłacane wg stawki godzinowej. W sierpniu 2014 roku przedstawiła ona pracodawcy zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 18 do 22 sierpnia 2014 r. Czy powinniśmy wliczyć do podstawy zasiłkowej wypłaty z umowy zlecenia? Czy możemy wypłacić jej za pracę w sierpniu wynagrodzenie z umowy zlecenia, gdy przez 5 dni nie wykonywała pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem zatrudnionym na pół etatu z wynagrodzeniem 1.000 zł została dodatkowo zawarta umowa o dzieło, z wynagrodzeniem 850 zł, płatnym jednorazowo po zakończeniu umowy. Jak w miesiącu wypłaty za dzieło tj. w sierpniu rozliczyć oba przychody i czy wynagrodzenie z umowy cywilnej wykazać w dokumentach do ZUS? Jakie obciążenia podatkowo-składkowe ponosi pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie pracy w okresie wakacyjnym zatrudniamy wiele młodych osób na podstawie umów cywilno-prawnych do różnych prac sezonowych związanych z obsługą klientów w branży hotelowo-gastronomicznej. Wśród wielu osób zatrudniliśmy zleceniobiorcę-studenta studiów magisterskich, który złożył nam oświadczenie, że jego 26-te urodziny przypadają na dzień 17 sierpnia 2014 r. W jaki sposób mamy rozliczyć jego wynagrodzenie za sierpień, gdy on będzie wykonywał pracę codziennie, gdyż jest to dla nas szczyt sezonu wakacyjnego?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie kontroli ZUS w naszej firmie okazało się, że w 2013 roku podpisaliśmy umowę cywilnoprawną z osobą niebędącą naszym pracownikiem jako umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, a na liście wypłat wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych dla tego wykonawcy dzieła błędnie została naliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jedna z naszych koleżanek pomyliła osoby i zgłosiła do ubezpieczenie zdrowotnego wykonawcę dzieła zamiast zleceniobiorcy, któremu poprawnie naliczono składkę zdrowotną. Z wynagrodzenia tego wykonawcy działa naliczono zaliczkę na podatek z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodów oraz odliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po wykonaniu działa nie mamy już żadnych innych umów z tym wykonawcą i obecnie nie wypłacamy mu już żadnych wynagrodzeń. Po kontroli dokonaliśmy korekty deklaracji ZUS za miesiąc, w którym wypłacono wynagrodzenie z tej umowy o dzieło rozliczonej jako zlecenie. W wyniku tej korekty powstała nadpłata składki zdrowotnej, którą potrącimy sobie z ZUS w bieżącej deklaracji, ale oddamy ją temu wykonawcy. Zwrot składki zdrowotnej oznacza także błędnie naliczony podatek w tamtym okresie. Czy w związku z tym powinniśmy skorygować podatek za rok 2013 i wystawić nowy PIT-11?

czytaj więcej »

wiper-pixel