WYDANIE ONLINE

Kodeks pracy nie reguluje, jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania, pozostawiając tu znaczną swobodę pracodawcy. Dokument ten nie może określać należności za pracę w sposób mniej korzystny niż przewidują przepisy prawa pracy. Wszelkie zapisy regulaminu, zawierające postanowienia mniej korzystne dla pracowników niż wynikające z przepisów prawa pracy będą nieważne.

czytaj więcej »

Na kolejnych stronach przedstawiamy przykładowy regulamin wynagradzania dla firmy świadczącej usługi z zakresu doradztwa IT.

czytaj więcej »

wiper-pixel