WYDANIE ONLINE

W zależności od statusu zleceniobiorcy względem ubezpieczeń społecznych zleceniodawca jako płatnik składek ma wiele obowiązków od zgłoszeniowych po rozliczeniowe. Wyjątkiem w tym przypadku są zakłady pracy, które nawiązują współpracę w ramach umowy zlecenia z osobami, które mając status ucznia lub studenta nie ukończyły 26. roku życia.

czytaj więcej »

Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa nie tylko na podwyżkę składek ZUS, ale również na obowiązek ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Rosną nie tylko obciążenia składkowe za niektóre grupy ubezpieczonych, ale także minimalne świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom. Płatnicy składek, a także płatnicy świadczeń chorobowych muszą przeliczyć wynagrodzenia pracowników.

czytaj więcej »

Już od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym zostaną objęci członkowie rad nadzorczych. Pozostałe umowy zlecenia zostaną oskładkowane dopiero za rok – od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów. Wiadomo już, że nie wzrosną płace i świadczenia socjalne.

czytaj więcej »

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – takie wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 2015–2016 otrzymają w sumie 500 mln zł – potwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. 

czytaj więcej »

Resort pracy przedstawił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę na czas określony. Po zmianach pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy o pracę na czas określony, a łączny okres zatrudnienia w ramach tych umów nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy.

czytaj więcej »

Wśród wielu ułatwień, jakie przewiduje nowa ustawa  o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, są m.in. nowe zwolnienia w zakresie kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie.

czytaj więcej »

Dowóz do zakładu pracy będzie zwolniony z PIT, a rozliczenia służbowego samochodu do celów prywatnych będą ryczałtowe. Takie zmiany zakłada ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która została przyjęta przez Sejm. Ale zmian w ustawie jest znaczenie więcej.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w przepisach o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wiceminister pracy i polityki społecznej, Jarosław Duda, podkreśla, że projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia (z 1 lipca br.), które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Nie zagraża jednak systemowi, dzięki któremu udało się zwiększyć poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

czytaj więcej »

Finansowane przez spółkę noclegi pracowników, którzy nie są w podróży służbowej, stanowią dla handlowców przychód ze stosunku pracy. Tym samym na firmie ciążą obowiązki płatnika. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 października 2014 r. (nr ILPB2/415-750/14-2/WM)

czytaj więcej »

Przyjazne podatnikom i jasne przepisy – taki ma być nowy akt prawny, który zastąpi Ordynację podatkową. Nowe przepisy przygotuje Komisja Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Odpowiednie przepisy w tej sprawie zostały już przyjęte przez Rząd.

czytaj więcej »

Dzięki zmianom przepisów Kodeksu pracy za pracę w sobotę lub inny dzień wolny, pracownicy będą mogli otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zyskają na tym pracownicy, ponieważ mogą wzrosnąć ich dochody. Nowe przepisy nie wydłużą tygodnia pracy do 6 dni.

czytaj więcej »

Płatnicy przekazujący do ZUS dokumenty ubezpieczeniową drogą elektroniczną powinni odnowić w Płatniku lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS certyfikat służący do elektronicznej wymiany danych. Ważność obecnego właśnie się kończy - informuje ZUS.

czytaj więcej »

Kolejne formularze podatkowe będą składane przez Internet bez podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

czytaj więcej »

wiper-pixel