Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyższej niż ustawowa wysokości

Stan faktyczny W związku z trwającym w spółce projektem optymalizacji zatrudnienia 30 kwietnia br nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z pierwszym z pracowników objętych procesem redukcji. Kolejni pracownicy będą zwalniani sukcesywnie w kolejnych miesiącach. Do rozwiązania umowy o pracę doszło w wyniku zawartego z pracownikiem w styczniu br porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę. Zawarte porozumienie stron powołuje się na art. 30 § 1 pkt 1 kp w związku z art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W efekcie, z uwagi na to, że jesteśmy objęci przepisami wskazanej ustawy (zatrudniamy ok. 630 pracowników) oraz na staż pracy pracownika w naszej spółce wynoszący 12 lat, pracownik nabył prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Niezależnie od ustawowej odprawy w porozumieniu stron zostało zawarte postanowienie o następującej treści; „w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy niniejszego porozumienia stron, pracownikowi zostanie wypłacona dodatkowa rekompensata w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop”. Zwolniony pracownik miał prawo do stałych składników pensji; płacy zasadniczej, dodatku funkcyjnego i stażowego – składników których wysokość wzrosła od marca br. Będąc zatrudnionym na stanowisku menedżera produktu, pracownik ten dodatkowo otrzymywał dodatek za wdrożenie produktów spółki w nowym sklepie (80 zł za wdrożenie), a ponadto otrzymywał miesięczną premię regulaminową, uzależnioną od indywidualnych wyników jego pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo, wypłacając pracownikowi wraz z wynagrodzeniem za kwiecień w dniu 5 maja br (wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca) ustawową odprawę w wysokości 13.970,16 zł (3 × 4.656,72 zł), oraz rekompensatę w kwocie 9.313,44 zł (2 × 4.656,72 zł), ustalając ich wysokość na podstawie załączonej kartoteki płacowej (pracownikowi nie przysługiwały składniki za dłuższe okresy niż jeden miesiąc)?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ