Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przy zmiennych składnikach płacowych   

Stan faktyczny: Jesteśmy pracodawcą jednostki samorządowej. Zatrudnieni w naszej jednostce samorządowej pracownicy, oprócz wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości, mają prawo do dodatku za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i który następnie wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przy czym dodatek ten przysługuje za dni, za które pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Zasady wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ