Jak ustalić wartość zasiłku chorobowego dla menadżera, który u poprzedniego płatnika przekroczył roczną podstawę wymiaru składek ZUS   

Od 1 września 2017 r. zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze kontraktu menedżerskiego, dla której umowa ta stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Za każdy miesiąc pracy w ramach kontraktu menedżerowi przysługuje wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości wynoszącej 24.000 zł. Przed rozpoczęciem pracy u nas menedżer był zatrudniony od stycznia do 31 sierpnia bieżącego roku na podstawie umowy o pracę w innej firmie i przekroczył tam roczną podstawę wymiaru składek ZUS obowiązującą w 2017 r. (127.890 zł), na potwierdzenie czego złożył oświadczenie. W efekcie w naszej spółce od początku trwania kontraktu nie naliczamy składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Na początku października menedżer stał się niezdolny do pracy wskutek choroby. Od 1 września przystąpił on do ubezpieczenia chorobowego, dlatego też nabył prawo do zasiłku chorobowego za okres od 2 do 20 października (19 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru. Czy prawidłowo ustaliliśmy podstawę wymiaru zasiłku w kwocie 10.396,39 zł i wartość zasiłku chorobowego za 19 dni w kwocie 5.267,56 zł, na podstawie wynagrodzenia wypłaconego menedżerowi za wrzesień, które obrazuje załączona kartoteka płacowa.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ