W jaki sposób informować pracowników o PPK

Pytanie: Czy mając na względzie obowiązki informacyjne pracodawcy, podmiot zatrudniający może np. drogą e-mailową informować pracowników o możliwościach związanych z PPK?

PPK a zmienne składniki wynagrodzeń

Pytanie: Pracownik otrzymuje zmienne wartości składników wynagrodzeń (wynagrodzenie godzinowe) i nie wie, czy przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia. Jak postąpić, gdy dowie się 8 października 2019 r., że zarobił poniżej tego progu, i złoży wniosek o obniżenie wkładu. Czy obniżenie należy uwzględnić przy najbliższej wypłacie 10 października 2019 r.? 

PPK a pracownik poniżej 26. roku życia

Pytanie: Czy w przypadku pracowników, którym nie pobieramy zaliczki na podatek (poniżej 26 lat) nie pobierany również zaliczki na podatek od wpłaty pracodawcy na PPK?

Potrącenia a wpłaty na PPK

Pytanie: Wpłaty na PPK nie są zwolnione z egzekucji alimentacyjnych. Jak będzie wyglądało to obciążenie? Kto będzie go dokonywał?

Od kiedy zapisać do PPK pracownika lub zleceniobiorcę

Pytanie: Jestem pracodawcą, który prowadzi PPK. Zatrudniam nową osobę (w wieku 28 lat) na podstawie umowy zlecenia od 21 marca na dwa miesiące. Następnie chcę zatrudnić tę osobę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W którym momencie będę miał obowiązek zapisania jej do PPK? Jak sytuacja wyglądałaby, gdybym tę samą osobę zatrudnił od razu na podstawie umowy o pracę?

Od kiedy należy zaprzestać dokonywania wpłat po złożeniu deklaracji

Pytanie: W jakim terminie należy zaprzestać dokonywania wpłat za uczestnika PPK, który 10. dnia danego miesiąca złożył deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat, przy założeniu, że wynagrodzenia w firmie są pracownikom wypłacane w terminie do 10. dnia kolejnego miesiąca?

Od kiedy można składać deklaracje w sprawie PPK

Pytanie: W związku z faktem, że 30 czerwca 2019 r. zatrudniałem 55 osób i obowiązek tworzenia PPK obejmie mnie w pierwszej połowie 2020 roku, chciałbym już teraz przekazać pracownikom informacje, od kiedy mogą składać deklaracje dotyczące uczestnictwa do PPK (chodzi o osoby w wieku 55–69 lat). Od którego dnia mogę te deklaracje przyjmować? Czy jeżeli pracownik złoży deklarację już w grudniu 2019 roku, będzie ona ważna?

Jak przygotować system do obsługi wpłat do PPK

Pytanie: Przygotowując się do wdrożenia PPK, musimy dostosować nasz system kadrowo-płacowy do rozliczania wpłat. Proszę o informację, w jaki sposób będzie następować wymiana danych między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową?