Koronawirus a urlop bezpłatny i przestój

Wideoporada: Koronawirus a urlop bezpłatny i przestój - 01.04.2020

Przepisy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa przewidują możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Jednak nie każdy rodzaj pracy pozwala na wykonywanie pracy w tym trybie. W takiej sytuacji pracodawcy często zastanawiają się, czy w okresie, w którym ze względu na przymusowy przestój pracownik nie może wykonywać swojej pracy, możliwe jest udzielenie mu np. urlopu bezpłatnego bądź wypoczynkowego.

Jak organizować pracę zdalną

Wideoporada: Jak organizować pracę w domu - 29.03.2020

Przepisy ws. szczególnych rozwiązań związanych ze zwalczaniem koronawirusa przewidują możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Poznaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o zasady organizacji pracy w domu.

Czas pracy w okresie epidemii

Wideoporada: Czas pracy w okresie epidemii koronawirusa – 02.04.2020

Jak pracodawca powinien nadzorować wykonywanie pracy zdalnej? Czy polecenie wykonywania takiej pracy wpływa na sposób ewidencjonowania czasu pracy? I czy w związku problemami w funkcjonowaniu zakładu pracy możliwa jest zmiana przyjętego rozkładu czasu pracy?

Badania profilaktyczne w trakcie epidemii

Wideoporada: Badania profilaktyczne w okresie epidemii – 26.03.2020

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Jednak w okresie epidemii możliwość realizacji obowiązków związanych z kierowaniem pracowników na badania profilaktyczne jest utrudniona.

M. Skalska

Zmiany w przepisach składkowych i podatkowych w kontekście naliczania wynagrodzeń

Finansowanie przez pracodawców świadczeń socjalnych dla pracowników może odbywać się m.in. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W 2018 r. limit, powyżej którego zatrudniony musi zapłacić podatek od świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS, uległ istotnemu zwiększeniu. Ważne zmiany dotyczą również stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu. Więcej o istotnych zmianach wpływających na naliczanie płac dowiesz się z wystąpienia eksperta.

Szymon Sokolik - Wideoporady kadrowe

Wideoporady kadrowe – oglądaj nową serię

Zapraszamy do oglądania nowej serii wideoporad kadrowych. Szymon Sokolik przedstawi w niej odpowiedzi na najciekawsze zagadnienia wynikające z praktyki kadrowej, które pojawiły się w trakcie telefonicznego Dyżuru Kadrowego.

Szymon Sokolik - RODO a przetwarzanie dokumentów w aktach osobowych

RODO a przetwarzanie dokumentów w aktach osobowych

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych ograniczają zakres dokumentów, które pracodawca może gromadzić i przetwarzać w aktach osobowych. Czy w świetle przepisów RODO jest dopuszczalne przechowywanie w aktach osobowych m.in. kserokopii dowodu osobistego lub prawa jazdy? Czy jest podstawa do przechowywania w aktach np. kopii paszportu cudzoziemca? Obejrzyj poradę eksperta.

Szymon Sokolik - Jakie są skutki upływu 33 miesięcy

Jakie są skutki upływu limitu 33 miesięcy?

W listopadzie 2018 r. w przypadku pierwszych umów mija 33-miesięczny limit zatrudnienia na czas określony. Czy skutek w postaci przekształcenia się umowy o pracę na czas określony w zatrudnienie bezterminowe powinien być formalnie potwierdzony np. poprzez zawarcie aneksu do umowy? Obejrzyj wideoporadę eksperta.

Godziny nadliczbowe

Godziny nadliczbowe – polecanie, rekompensata i limity

Trzeba odróżnić nadgodziny dobowe od średniotygodniowych. Pamiętać o tym, że decyzja co do sposobu rekompensaty nadgodzin dobowych powinna zapaść do dnia wypłaty wynagrodzenia za miesiąc powstania tych nadgodzin. I wreszcie pilnować terminów rekompensaty nadgodzin czasem wolnym lub wynagrodzeniem z dodatkiem. Mając w pamięci te zasady, znacznie łatwiej poruszać się w niełatwej tematyce rekompensaty nadgodzin.

E-szkolenie_Ewodencja czasu pracy - z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

Ewidencja czasu pracy – z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

W jaki sposób rozszerzy się zakres danych wykazywanych w ewidencji czasu pracy i jakie dokumenty w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy pracodawca zobowiązany będzie gromadzić? Obejrzyj szkolenie online.