M. Skalska

Zmiany w przepisach składkowych i podatkowych w kontekście naliczania wynagrodzeń

Finansowanie przez pracodawców świadczeń socjalnych dla pracowników może odbywać się m.in. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W 2018 r. limit, powyżej którego zatrudniony musi zapłacić podatek od świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS, uległ istotnemu zwiększeniu. Ważne zmiany dotyczą również stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu. Więcej o istotnych zmianach wpływających na naliczanie płac dowiesz się z wystąpienia eksperta.

Szymon Sokolik - Wideoporady kadrowe

Wideoporady kadrowe – oglądaj nową serię

Zapraszamy do oglądania nowej serii wideoporad kadrowych. Szymon Sokolik przedstawi w niej odpowiedzi na najciekawsze zagadnienia wynikające z praktyki kadrowej, które pojawiły się w trakcie telefonicznego Dyżuru Kadrowego.

Szymon Sokolik - RODO a przetwarzanie dokumentów w aktach osobowych

RODO a przetwarzanie dokumentów w aktach osobowych

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych ograniczają zakres dokumentów, które pracodawca może gromadzić i przetwarzać w aktach osobowych. Czy w świetle przepisów RODO jest dopuszczalne przechowywanie w aktach osobowych m.in. kserokopii dowodu osobistego lub prawa jazdy? Czy jest podstawa do przechowywania w aktach np. kopii paszportu cudzoziemca? Obejrzyj poradę eksperta.

Szymon Sokolik - Jakie są skutki upływu 33 miesięcy

Jakie są skutki upływu limitu 33 miesięcy?

W listopadzie 2018 r. w przypadku pierwszych umów mija 33-miesięczny limit zatrudnienia na czas określony. Czy skutek w postaci przekształcenia się umowy o pracę na czas określony w zatrudnienie bezterminowe powinien być formalnie potwierdzony np. poprzez zawarcie aneksu do umowy? Obejrzyj wideoporadę eksperta.

Godziny nadliczbowe

Godziny nadliczbowe – polecanie, rekompensata i limity

Trzeba odróżnić nadgodziny dobowe od średniotygodniowych. Pamiętać o tym, że decyzja co do sposobu rekompensaty nadgodzin dobowych powinna zapaść do dnia wypłaty wynagrodzenia za miesiąc powstania tych nadgodzin. I wreszcie pilnować terminów rekompensaty nadgodzin czasem wolnym lub wynagrodzeniem z dodatkiem. Mając w pamięci te zasady, znacznie łatwiej poruszać się w niełatwej tematyce rekompensaty nadgodzin.

E-szkolenie_Ewodencja czasu pracy - z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

Ewidencja czasu pracy – z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

W jaki sposób rozszerzy się zakres danych wykazywanych w ewidencji czasu pracy i jakie dokumenty w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy pracodawca zobowiązany będzie gromadzić? Obejrzyj szkolenie online.

Depositphotos_87727660_s-2015-1

Akta osobowe – zmiany od 2019 r.

Kiedy pracodawca może skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej? W jaki sposób przejść na elektroniczny sposób prowadzenia akt osobowych i jak zabezpieczyć e-akta? Obejrzyj szkolenie online.