WYDANIE ONLINE

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji – odpowiedzi na 7 pytań pracodawców
Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 kp, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Ten jednoznaczny przepis wprowadzono od 5 grudnia 2020 r. ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sprawdź, o co pytają pracodawcy i jak rozliczać wynagrodzenie pracownika w czasie pracy zdalnej na kwarantannie lub w izolacji.

czytaj więcej »

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), podstawą do wypłaty ubezpieczonemu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w związku koniecznością poddania się kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, są oświadczenia złożone przez pracownika pracodawcy. Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń – w § 7 ust. 3 i 4, § 7 ust. 6 i § 7 ust. 7. Poniżej znajdziesz oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

czytaj więcej »

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), podstawą do wypłaty ubezpieczonemu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w związku koniecznością poddania się kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, są oświadczenia złożone przez pracownika pracodawcy. Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń – w § 7 ust. 3 i 4, § 7 ust. 6 i § 7 ust. 7. Poniżej znajdziesz oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

czytaj więcej »

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), podstawą do wypłaty ubezpieczonemu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w związku koniecznością poddania się kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, są oświadczenia złożone przez pracownika pracodawcy. Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń – w § 7 ust. 3 i 4, § 7 ust. 6 i § 7 ust. 7. Poniżej znajdziesz oświadczenie o konieczności poddania się obowiązkowej kwarantannie przez osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującą z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej »

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2.080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2.000 zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenia; dotacja w wysokości do 5.000 zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę – to główne rozwiązania pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Po przegłosowaniu 10 grudnia 2020 r. przez Sejm senackich poprawek, parlament zakończył nad nią prace i tarcza branżowa będzie przesłana do podpisu prezydenta. 

czytaj więcej »

Osoby przebywające na izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem mogą już pracować zdalnie i otrzymywać za pracę zdalną wynagrodzenie w pełnej wysokości. Umożliwiła to im to nowelizacja tzw. specustawy o COVD-19. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W okresie od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii w związku z COVID-19, nie pobiera się podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Zmianę wprowadzono 8 grudnia 2020 r. A co w przypadku, gdy w okresie objętym zaniechaniem poboru podatku pracodawca lub zleceniodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od świadczenia objętego zaniechaniem poboru podatku?

czytaj więcej »

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 31 grudnia 2020 r. ZUS planuje kolejne zmiany we wnioskach. Zostanie udostępnionych 46 nowych formularzy. Nowe wnioski będą w formacie HTML i będą miały uproszczoną formę. W niektórych przypadkach zmienią się też ich symbole i nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zostanie zastąpionych jednym wspólnym formularzem. Dzięki planowanym zmianom wypełnianie wniosków będzie łatwiejsze.

czytaj więcej »

Osoby, które są ubezpieczone, a przebywają na kwarantannie lub w izolacji (także domowej), mają prawo do świadczeń chorobowych. Zasadniczo, żeby otrzymać świadczenie, nie ma potrzeby składania oświadczenia. Jednak od tej zasady są wyjątki. Sprawdź jakie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy stosując przepisy antykryzysowe, skuteczne będzie doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (długotrwała choroba) jeżeli pracownik nie odbierze przesyłki, list wraca do pracodawcy po dwukrotnym awizowaniu? Jeżeli ten przepis jest zawieszony w czasie pandemii, to jak skutecznie doręczyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy lub wypowiedzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik 2 grudnia 2020 r. wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego. Nie złożył wniosku o świadczenie rehabilitacyjne. Planuje dalsze zwolnienie lekarskie na inną chorobę. Czy możemy rozwiązać umowę o pracę po wyczerpaniu zasiłku chorobowego 182 dni, jeżeli pracownik będzie od następnego dnia korzystać z następnego okresu zasiłkowego na inny rodzaj choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Trwająca obecnie kontrola ZUS zarzuciła nam, że nie naliczaliśmy składek od jednej z umów o dzieło. Czy słusznie, skoro umowy tego rodzaju nie są objęte składkami, a jeśli tak, to jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

wiper-pixel